26.07.2017 Billingham Synthonia v Northallerton - tonyburgum